Szczególne wzmocnienie diaspory

Poles abroad

Polonia

Za granicą przebywa bardzo dużo Polaków, a w diasporze jest wiele osób polskiego pochodzenia mieszkających w innych krajach. Według spisu z 2011 r. 38,51 mln Polaków zadeklarowało się jako Polacy, a liczba ta mogła być wyższa. W samej Polsce mieszka około 144 000 Polaków, a także duża i dynamiczna społeczność w sąsiednich krajach, takich jak Czechy, Słowacja, Łotwa i Litwa. Ponadto na zachodniej Ukrainie i Białorusi mieszka duża liczba Polaków.

Termin „diaspora” jest używany do określenia polskiej społeczności za granicą, ale jego użycie jest problematyczne. W Polsce „diaspora” jest najczęstszym terminem używanym do opisu Polonii za granicą, mimo że jest to termin najczęściej używany. Jednak w innych krajach termin ten jest używany zarówno w odniesieniu do Polski, jak i jej polskojęzycznych obywateli. Na przykład w Wielkiej Brytanii słowo „diaspora” zostało zastąpione słowem „Polonia” w programie rządowym.

Polonia stanowi znaczną część polskiej populacji za granicą. W efekcie znaczna część środków polonijnych jest wydatkowana w tych krajach. Polonia często otrzymuje specjalne przywileje, takie jak prawo do głosowania. Niemniej skład etniczny i religijny diaspory też jest zróżnicowany. Niektórzy bardziej identyfikują się z grupą etniczną, inni bardziej identyfikują się z mniejszością narodową.

Komitet Łączności z Polakami za Granicą został powołany w 2007 roku, aby koncentrować się na sprawach związanych z polską diasporą i jej związkami z Polską . To ważny organ, który zajmuje się relacjami między Polską a Polakami za granicą. Komisja monitoruje sytuację mniejszości polskich za granicą, a także zajmuje się sprawami dotyczącymi funkcjonowania mediów polonijnych. Jeśli należysz do Polonii, powinieneś rozważyć zarejestrowanie się jako członek komitetu.

Liczba Polaków za granicą rośnie z każdym dniem i coraz bardziej prosperują w nowych krajach. Populację Polonii w Wielkiej Brytanii szacuje się na blisko 400 tys., w tym około 320 tys. Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Poza tym, że diaspora w Wielkiej Brytanii jest dobrze wykształcona i dobrze wykształcona, jest w dużej mierze chrześcijańska, a na kulturę tego kraju silny wpływ mają ich wierzenia.

Polska diaspora rozwija się w rekordowym tempie

Liczba Polaków za granicą stale rośnie. W rzeczywistości liczba Polaków za granicą rośnie w niespotykanym dotąd tempie. W 2009 roku za granicą mieszka około pięciu milionów Polaków. Jest to szybko rosnąca populacja, która rośnie w szybkim tempie. Niedawne badanie przeprowadzone przez Centrum Badań Diaspor Imigrantów wykazało, że odsetek Polaków za granicą wzrastał w wyniku imigracji do Stanów Zjednoczonych.

W ostatnich latach liczba Polaków za granicą wzrosła o 30 proc., a liczba Polaków w Wielkiej Brytanii rośnie z każdym rokiem o siedem procent. Natomiast w USA liczba Polaków za granicą spada o milion, ale ich liczba wciąż rośnie. W Polsce z roku na rok zwiększa się populacja migrantów za granicą. W Wielkiej Brytanii około połowa Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii jest zatrudniona w Stanach Zjednoczonych.

Niedawne badanie dotyczyło również przyczyn rozwoju polskiej diaspory. Większość Polaków za granicą pracowała przez kilka lat jako profesjonaliści w swoich dziedzinach, a wielu podjęło pracę w innych krajach. Oznacza to, że liczba Polaków za granicą rośnie w niespotykanym dotąd tempie. I często są w stanie pracować w UE i ważne jest, aby zrozumieć, co motywuje ich do życia poza Polską.

Znaczenie polityki wobec diaspor jest jasne. Rząd ma długą historię Polaków na emigracji. Po II wojnie światowej wielu z nich wróciło do ojczyzny, pomimo trudności, z jakimi się borykali. W latach 30. kryzys gospodarczy zmusił wielu Polaków do opuszczenia kraju, ale ostatecznie to zrobili. W latach 1946-1948 dobrowolnie wrócili do ojczyzny. Na dzień dzisiejszy ponad trzy miliony Polaków mieszka za granicą.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *